”Man bara föds så”

I januari påbörjades en satsning på utbildning i jämställdhet på förskolorna i Skytteholmsområdet. Projektet som leds av förskolechef Mats Olsson, ska pågå under hela 2015. Men vad säger personalen redan nu om arbetet med att göra förskolan mera jämställd?

Pojke eller flicka?

– Inom jämställdhetsprojektet har vi fått olika uppgifter att arbeta med i förskolan. Dessa har främst handlat om vårt förhållningssätt gentemot barnen, hur vi ser på jämställdhet och hur vi arbetar med det i förskolan, berättar Litsa Dimou på Hannebergs förskola. Vi har bland annat gjort observationer i barngruppen där vi undersökt vilka som får mest uppmärksamhet till exempel vid samlingar.

På Hanneberg arbetar 10 pedagoger och på förskolan finns det sammanlagt 60 barn. Samtidigt som någon arbetat med att hålla i till exempel samlingen har andra i personalgruppen observerat och gjort anteckningar. Kanske var det inte förvånande att pojkarna var de som talade mest utan att be om ordet, eller fick flera tillsägelser. Nu arbetar personalen med hur det ska bli mera lika mellan pojkar och flickor men också med att stödja de som är tysta och blyga, oavsett vilket kön de tillhör.

Att klumpa ihop barnen som "tjejer" och "killar" är också något som personalen försöker undvika. Istället används barnens namn alternativt det könsneutrala "barnen". Alla hjälps åt med att påminna varandra och sig själva vilka ord de använder och vad för signaler det sänder.

Likheter och skillnader

– Vi har observerat situationer då barnen leker och bland annat lagt märke till att vissa pojkar som kanske uppfattas som väldigt tuffa, egentligen är mer känsliga än vad vi trott. Det är ingen skillnad på hur mycket trygghet pojkar och flickor behöver.

Personalen dokumenterar och informerar förskolans föräldrar om arbetet med jämställdhet. Framöver kommer arbetet inrikta sig lite mer på känslor och att inte förstärka uppfattningar om vad som är "tjejigt" och "killigt".

De äldre barnen på förskolan har arbetat med vad de tycker är likheter och skillnader mellan pojkar och flickor Litsa berättar att den vanligaste uppfattningen om skillnader är att flickor ska ha långt hår och pojkar kort.

– Man bara föds så, berättade ett barn på förskolan.

Däremot verkar barnen på Hanneberg ha en ganska avspänd inställning till kläder. När det är maskerad kan pojkar vara prinsessor och även om det inte är vanligt händer det att pojkar kommer i klänning eller kjol till förskolan. Men när barnen gjorde bilder av sådant som var typiskt för tjejer och killar blev det kjol på flickan och lite mer rosa än på pojken, där det var blått som gällde.

Jämtällthetsarbete i förskolan

På Rudvikens förskola är Shiva Dabri något av en eldsjäl när det gäller arbete med jämställdhet.

– Just nu tränar vi på att undvika ordet "inte" när pedagoger talar med barnen. Istället för att säga vad barnen inte ska göra försöker vi tvärtom berätta hur man bör bete sig. Vi förstärker det goda beteendet, berättar Shiva. Väldigt mycket handlar om vad vi vuxna gör, inte vad vi säger.

Precis som på Hanneberg använder personal på Rudviken hellre barnens namn än att de klumpas ihop som "flickor" eller "pojkar". Shiva poängterar att individen är i fokus, inte en grupp baserad på könstillhörighet.

– Vi talar med barnen på förskolan om våra likheter och olikheter som beror på att vi är olika personer, inte att vi är pojkar eller flickor, avslutar Shiva.

Under våren och hösten kommer Shiva, Litsa, förskolechef Mats Olsson och övrig personal i Skytteholms förskoleområde att fortsätta med det spännande jämställdhetsarbetet. Fler rapporter om utvecklingen kommer på Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida.

Andra texter om detta ämne finns på sidan Jämställdhet i förskolan.

Dela: