Jämställt i förskolan

Vid sin inspektion våren 2014 uppmärksammade Skolinspektionen att förskolorna i Solna behöver förbättra arbetet med att motverka traditionella könsmönster och arbeta mer med personalens förhållningssätt i den dagliga kontakten med barnen.

Mats Olsson
Mats Olsson är förskolechef i Skytteholm och leder jämställdhets-
projektet som startar i januari.

Solna inleder nu ett arbete som är medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster. I januari påbörjar personalen i Skytteholms förskolor ett arbete om jämställdhet och könsroller. Projektet kommer att pågå under hela 2015.

Arbetet sker på förskolorna Dungen, Rudviken, Hanneberg och Regnbågen. Initiativtagare och den som kommer att leda arbetet är förskolechef Mats Olsson. Mats har tidigare arbetet med jämställdhet men påpekar att det varit på skolor med äldre elever.

-Att arbeta med jämställdhet bland ett- till femåringar är en helt annan sak än hos tonåringar i åttan och nian, säger Mats.

-En fördel hos de yngre är att de saknar förutfattade meningar om varandra och hur man ska vara, menar Mats Olsson.

Jämställdhetsprojektet, som ännu inte fått något namn, inleds i januari 2015 med en gemensam träff för all personal som arbetar i Skytteholms förskolor. Mats menar att alla vuxna har med sig olika kulturella arv som innebär att vi ser olika på hur vi ska vara. Han har märkt att det finns ett stort intresse för jämställdhet hos både personal och föräldrar.

-Vi behöver reflektera över våra egna beteenden och det är bland annat om detta vårt inledande möte handlar. Förskolorna har fler och fler barn med föräldrar som har olika ursprung, sexuell läggning, religion och så vidare och vi i personalen ska varken behandla dem, pojkar och flickor eller över huvud taget några av förskolans barn olika.

Förutom tidigare arbete har Mats Olsson också utbildat sig om jämställdhet och normkritik via kurser hos Jämställt. Mats tipsar om det material, bland annat filmer som finns på Jämställts hemsida.

Målet med att sätta igång ett större arbete om jämställdhet i Skytteholms förskolor är att barnen ska få rikare möjligheter att utvecklas få vara sig själva. Förskolan ska bli en ännu mera tillåtande miljö. Erfarenheterna från Skytteholm ska kunna användas av andra förskolor. Därför kommer Mats Olsson att rapportera hur jämställdhetsarbetet genomförs och fortskrider till förvaltningschef Anne Rönnberg och till sina kollegor på förskolechefsmötena.

Dela: