Förskolorna satsar på utbildning i jämställdhet

Personalen från förskolorna i Skytteholmsområdet träffades på måndagskvällen för att lära sig mer om jämställdhet i förskolan. Arbetet grundar sig i förskolans uppdrag att ge alla människor lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett ålder och kön.

Förskolechef och jämställdhetspedagog

Hur många tycker att Sverige är ett jämställt land? Hur många tycker att det är mer jämlikt idag jämfört med när de växte upp?

Dessa och andra påståenden fick pedagogerna ta ställning till och diskutera under kvällen. Att Sverige för många män och kvinnor idag är mer jämställt var de flesta överens om. Men ur ett barnperspektiv kan vi till viss del se att det är mindre jämställt än tidigare. Reklam, kläder och leksaker riktar sig till stor del till det ena eller andra könet.

- Vi ska lägga till och skapa mångfald. Alla ska inte bli lika och vi ska inte ta bort något. Det berättade Kristina Henkel under föreläsningen för pedagogerna. Kristina är statsvetare i grunden och arbetar som jämställdhetskonsult i förskola och skola.

För att kunna arbeta med jämställdhet behöver pedagogerna öka sin kunskap om vad jämställdhet är. Alla bär med sig olika erfarenheter och värderingar. Det är ju ingen som är uppväxt i en jämställd kultur. Det påverkar arbetet och mötet med barnen och deras föräldrar.

- Familjer kan vara olika och vi behöver vara noga med att vi bemöter alla utifrån detta, säger Kristina.

Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet på förskolorna under våren och hösten. Personalen kommer under ledning av förskolechef Mats Olsson fördjupa sig i begreppen och utveckla mötet med barnen.

Dela: