Jämställdhet i förskolan

Vi utvecklar arbetet för en mer jämställd förskola i Solnas kommunala förskolor.

Målet är att alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen oavsett kön och att skapa lika villkor för flickor och pojkar.

En del av arbetet är att pedagogerna i förskolan reflekterar över sitt bemötande och förhållningssätt. De kan också stimulera barnen att använda fler förmågor och prova nya aktiviteter och lekar. Pedagogerna strävar efter att utgå från barnens erfarenheter och att uppmuntra när de vågar prova nya saker.

Andra delar i arbetet är att skapa tillåtande miljöer och exempelvis välja litteratur ur ett genusperspektiv.

Skytteholmsområdets förskolor Dungen, Rudviken, Hanneberg och Regnbågen inleder ett projekt som kommer att pågå under hela 2015. Förskolechef Mats Olsson delar med sig av erfarenheterna till de andra förskolecheferna i staden. Detta för att de positiva erfarenheterna ska kunna användas även i våra andra förskolor.

Nedan finns artiklar om jämställdhetsarbete i Solnas förskolor.

Mittpunkten i framkant, publicerad 21 maj 2015

"Man bara föds så", publicerad 19 maj 2015

Förskolorna satsar på utbildning i jämställdhet, publicerad 29 januari 2015

Jämställt i förskolan, publicerad 25 november 2014

Dela: