Kvalitet och utveckling i förskola och skola

Vårt mål är att erbjuda dig och ditt barn en bra förskola och skola. Vi arbetar därför med att ständigt utveckla och förbättra våra verksamheter.

En del i arbetet är att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete där förskolor och skolor planerar, utvärderar och sätter mål för sin verksamhet.

Tillsammans med kollegor reflekterar och analyserar lärare och förskollärare på ett strukturerat sätt kring sin undervisning.

För att ytterligare öka kompetensen i Solna stads skolor har förstelärare tillsatts för att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan.

Dela: