Tidsplan för antagning till gymnasieskolan 2017

Agenda

 • 17 januari
  Brev med lösenord skickas till elever i årskurs 9
 • 18 januari
  Hemsidan www.gymnasieintagning.se öppnas för ansökan
 • 15 februari
  Hemsidan stängs för ansökan (kl 24:00)
 • 18 april
  Hemsidan öppnas för visning av preliminär antagning (antagningsstatistik/antagningsgränser), eftermiddag.
 • 20 april
  Hemsidan öppnas för omval
 • 15 maj
  Sista dag för omval. Hemsidan stängs för ansökan. (kl 24:00)
 • 16 juni
  Kan du som sökande kontrollera att ditt slutbetyg inkommit och att det är korrekt (eftermiddag).
 • 30 juni
  Hemsidan öppnas för visning av slutligt antagningsresultat. Webbsvar öppnas.
  Observera! Inga antagningsbesked skickas ut per post.
 • 21 juli
  Sista svarsdag.
 • 31 juli
  Hemsidan öppnas för visning av resultat från första reservantagningen. Webbsvar öppnas.
 • 10 aug
  Hemsidan öppnas för visning av resultat från andra reservantagningen. Webbsvar öppnas.
 • 14 aug
  Skolor i Stockholms län börjar att ta över reservantagningen.

Brev med lösenord skickas till elever i åk 9 men även till elever på Introduktionsprogram som ska söka gymnasieprogram höstterminen 2017. Om du inte fått lösenord så vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Om du inte går i skolan så kontaktar du Gymnasieintagningen Stockholms län.

Dela: