Tidsplan för antagning till gymnasieskolan 2016

Agenda

 • 19 januari
  Brev med lösenord skickas till elever i årskurs 9
 • 20 januari
  Hemsidan www.gymnasieintagning.se öppnas för ansökan
 • 15 februari
  Hemsidan stängs för ansökan (kl 24:00)
 • 14 april
  Hemsidan öppnas för visning av preliminärt antagningsresultat (eftermiddag).
 • 21 april
  Hemsidan öppnas för omval
 • 16 maj
  Sista dag för omval. Hemsidan stängs för ansökan. (kl 24:00)
 • 13 juni
  Kan du som sökande kontrollera att ditt slutbetyg inkommit och att det är korrekt (eftermiddag).
 • 29 juni
  Hemsidan öppnas för visning av slutligt antagningsresultat. Möjlighet att svara via internet öppnas.
  Observera! Inga antagningsbesked skickas ut per post.
 • 20 juli
  Sista svarsdag.
 • 28 juli
  Hemsidan öppnas för visning av resultat från första reservantagningen.
 • 11 aug
  Hemsidan öppnas för visning av resultat från andra reservantagningen.
 • 13 aug
  Hemsidan öppnas för visning av resultat från tredje reservantagningen
 • 145aug
  Skolor i Stockholms län börjar att ta över reservantagningen.

Brev med lösenord skickas till elever i åk 9 men även till elever på Introduktions- och Individuellt program som ska söka gymnasieprogram höstterminen 2016. Om du inte fått lösenord så vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledaren på din skola. Om du inte går i skolan så kontaktar du Gymnasieintagningen Stockholms län.

Dela: