Nationella program

Nationella program består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningsämnen, individuellt val, gymnasiearbete och programfördjupning.

De nationella programmen är uppdelade i:

  • 6 högskoleförberedande program
  • 12 yrkesprogram

Vissa skolor erbjuder även yrkesprogram i form av lärlingsutbildning.

Högskoleförberedande program
Högskoleförberedande program förbereder för högre studier efter gymnasieskolan.

Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Yrkesprogram
Yrkesprogrammen skall först och främst förbereda för yrkeslivet eller yrkeshögskola. Yrkesprogrammen genomförs på skolan eller som lärlingsutbildning, där minst hälften av utbildningen sker på en arbetsplats.

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Dela: