Kvalitetsredovisning - Gymnasieskolor i Stockholms län

Vad tycker eleverna om sitt program och sin gymnasieskola?

Enkäter har genomförts bland elever i årskurs 2 som går på gymnasieskolor i Stockholms län.
Skolornas resultat utifrån enkäter redovisas på Gymnasieantagningens hemsida. Se Jämför service under Relaterade länkar!

Dela: