Inackorderingstillägg

Om du är folkbokförd i Solna och ska gå en utbildning på annan ort och behöver bo inackorderad kan du ansöka om inackorderingstillägg

Du som går utbildning i gymnasieskola på gymnasial nivå kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av de omkostnader som uppkommer vid inackordering på annan ort, så som boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

Inackorderingstillägget är inte behovsprövat utan elever folkbokförda i Solna erhåller samma ersättning oavsett vilka omkostnader eleven har. Ersättningen är 1/30 av basbeloppet. Observera att en hemkommun endast beslutar om inackorderingstillägg för elev som går gymnasieutbildning på en kommunal gymnasieskola och inom Sverige. Om du skall studera på en fristående gymnasieskola eller på en folkhögskola så ansöker du om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Inackorderingsbidrag söker du efter att du fått besked om slutlig intagning.

Blanketter

Om du bor i Solna kan du hämta hem ansökningsblankett och mer information under Relaterade dokument. Observera att om du ska söka inackorderingstillägg så måste du skicka in både ansökningsblankett och studieintygsblankett.

Dela: