Frågor och svar

Välja skola

 1. Hur väljer jag skola till förskoleklass?

  Du väljer skola till förskoleklass i e-tjänsten. För att logga in i e-tjänsten behöver du vara folkbokförd i Solna och ha en e-legitimation eller ett mobilt bank-id.

Modersmålsundervisning

 1. Mitt barn har ett annat modersmål än svenska. Finns möjlighet till modersmålsundervisning?

  Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning från årskurs 1 om:

  • språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet
  • ditt barn har grundläggande kunskaper i språket
  • om det finns fem elever som önskar undervisning i samma språk

  Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om antalet elever är mindre än fem. Språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

  De nationella minoritetsspråken är: samiska, tornedalsfinska, finska, jiddisch och romska.

Försäkring i skolan

 1. Mitt barn har skadat sig i skolan. Gäller någon försäkring?

  Alla barn i Solnas förskolor och skolor är försäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt för de som är folkbokförda i Solna.

  Barn i Solnas verksamhet från en annan kommun är försäkrade under verksamhetstid.

  Du hittar mer information under Trygg och säker - olycksfallsförsäkring

Skolskjuts

 1. Kan mitt barn få skolskjuts?

  Elever i grundskolan kan få gratis terminskort om skolvägen till skolpliktsskolan är:

  • minst 2 km för elever i förskoleklass t o m skolår 3
  • minst 3 km för elever i skolår 4-9
  • minst 5 km för elever i gymnasiesärskola
  Även nedanstående avgör om ditt barn kan få skolskjuts:
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

  Väljer du en skola utanför Solna eller en annan skola än den ditt barn är placerat i står du för resekostnaden själv.

  Mer information om skolskjuts

Ledighet

 1. Får mitt barn ta ledigt under terminen?

  Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret.

  För vissa enskilda angelägenheter kan en elev i grundskolan eller grundsärskolan enligt 7 kap. 18§ skollagen få ledigt. Det är rektor som, utifrån en individuell bedömning, fattar beslut att bevilja eller avslå ledighet.

  Rektor utgår från Skollag och Solna stads rutiner att inte bevilja ledighet för semester, besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

Skolmat

 1. Varför serveras inte enbart svenskt kött i Solnas förskolor och skolor?

  I upphandlingen har Solna ställt krav att maten till Solnas elever och barn följer svensk livsmedelslagstiftning. Det handlar om att maten ska näringsberäknas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, att köttet är kontrollerat och godkänt, och fritt från salmonella och antibiotika. Inga köttprodukter från djur som behandlats med hormoner används.

 2. Var kommer köttet ifrån?

  Kött köper Sodexo från Sverige, övriga EU och USA. All kyckling som serveras är svensk.

 3. Hur många rätter serveras/dag i skolan?

  I grundskolorna serveras varje dag en vegetarisk rätt och en rätt med kött, fisk eller fågel. På gymnasiet serveras varje dag en vegetarisk rätt, en fiskrätt och en rätt med kött eller fågel.

 4. Får barnen välja det vegetariska alternativet trots att man inte anmält att man önskar vegetarisk kost?

  Ja. Detta uppmuntras då köttproduktionen påverkar klimatet negativt.

 5. Får barnen ta hur mycket mat de vill?

  Ja. Personalen uppmuntrar ibland eleverna att ta två gånger istället. Dels för att det minskar matsvinnet, dels för att grönsaker och kolhydrater ska få plats på tallriken när populära rätter står på menyn, exempelvis köttbullar.

 6. Hur mycket av det som serveras är ekologiskt?

  30 procent av inköpskostnaden utgörs av ekologiska råvaror. 75% av frukten som serveras är ekologisk. All fisk är dessutom från hållbara bestånd (MSC-märkt).

 7. Vad ingår i salladsbuffén?

  Varje dag erbjuds salladsbuffé med minst åtta grönsaker samt dressing. 50% ska vara oblandade och 50% ska vara färska grönsaker eller rotfrukter. För miljöns skull anpassas buffén efter säsong.

 8. Vad serveras vid frukost och mellanmål?

  Frukost och mellanmål är varierat. Det ska i huvudsak bestå av mjölk, fil, yoghurt, nyckelhålsmärkt müsli, mjukt och hårt bröd (också nyckelhålsmärkt), minst två sorters pålägg samt grönsak och frukt.

 9. Till vem vänder jag mig med frågor om maten?

  När du har frågor om maten kan du som vårdnadshavare i första hand vända dig till platschef Emanuel Rytter på Sodexo. Du når honom via mejl på emanuel.rytter@sodexo.com

Dela: