Likabehandlingsplan

Nyboda resurscentrum arbetar för alla elevers lika värde. Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsarbetet pågår ständigt på Nyboda resurscentrum. Personalen träffads regelbundet och arbetar med likabehandling. Det är av största vikt att alla i personalen är insatta och aktiva i detta viktiga arbete.

Dela: