Antimobbingarbete

Alla elevers lika värde och alla elevers rätt till en bra fysisk- och psykisk arbetsmiljö är viktigt för Nyboda resurscentrum. En självklarhet i detta är att all form av mobbning är oacceptabel.

På Nyboda resurscentrum finns ett antimobbningsteam som består av pedagoger samt kuratorer. Teamet leds av enhetschef Jussi Sjöblom som är ytterst ansvarig för verksamheten. Jussi har lång erfarenhet av dessa frågor och arbete. Det viktigaste arbetet när det gäller mobbning är det preventiva och där arbetar Nyboda resurscentrum medr att se till varje elevs behov och rättigheter.

Dela: