Trygg och säker

Varje elev har rätt att känna sig trygg och säker i sin arbetsmiljö.

För att alla elever ska få möjlighet till detta arbetar vi mycket med kamratrelationer samt har en nära kontakt med eleverna. Varje elev har en ansvarig pedagog samt en kurator som varje dag har samtal och nära kontakt med just sina elever. Eftersom Nyboda Recurscentrum är litet möter varje vuxen alla elever varje dag och under lång tid. Genom nära kontakt skapas förtroende och trygghet

Dela: