Klassråd

Klassrådet är en av de första demokratiska forumen som eleverna möter. Det är från klassrådet man går vidare till elevrådet för att kunna påverka och lyfta fram sina önskemål.

På Nyboda resurscentrum är klassråd schemalagda en gång i veckan. Det är inte alltid som det finns saker att ta upp men tiden är avsatt för eleverna att kunna komma med tankar och önskemål på sin skola och skolgång. De punkter som tas upp i klassrådet tar eleverna med sig till elevrådet som sker några gånger per termin.

Dela: