Elevråd

Elevrådet är en viktig demokratisk rättighet för eleverna i skolan.

På Nyboda sker elevråd vid några tillfällen under terminen. Samtliga elever och enhetschef Juhani Sjöblom är nårvarande vid elevrådets möten. På så sätt kan eleverna ta upp frågor som rör personal på Nyboda resurscentrum utan att dessa är närvarande.

Dela: