Nybodas resurscentrums vision

Nyboda resurscentrums vision är att alla elever i egen takt och mognad ska utvecklas och kunna återgå till sin hemskola.

En vision är ett mål som ska ligga långt fram i verksamheten. Vår vision är ett högt mål som vi självklart har mindre delmål till. Genom att anpassa skolgången menar vi att eleven så småningom kan återgå till sin klass på hemskolan eller att gå vidare till gymnasium.

Dela: