Nyboda resurscentrum

På Nyboda går elever från Solnas olika skolor.

Nyboda resurscentrums målgrupp är elever i behov av mer vuxenkontakt och mindre grupper. Nyboda resurscentrum ger eleverna möjlighet till och att arbeta med faktorer som stärker självkänslan och den egna insikten.

Nyboda resurscentrum finns på Klövervägen 2 i Vasalund, Solna.

Dela: