Nyboda resurscentrum

Solna stads resurscentrum är en verksamhet för elever i behov av förstärkt särskilt stöd. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan (Lgr 11) och undervisningen följer det nationella uppdraget enligt Skollagen (2010:800).

Nyboda resurscentrum finns på Klövervägen 2 i Vasalund, Solna.

Dela: