Nyheter - Nyboda resurscentrum

Regelbunden tillsyn

20 augusti 2014

Under vecka 35 utför Skolinspektionen inspektion av Nyboda resurscentrum.

Nyboda resurscentrum

6 augusti 2014

På Nyboda går elever från Solnas olika skolor.

Kinesiska från och med hösten 2014

24 april 2014

Från och med höstterminen 2014 kommer alla elever i åk 6 vid Solna stads kommunala grundskolor att erbjudas undervisning i kinesiska.

Filtrera nyheter