Personal

För att komma i kontakt med personal på Nyboda Resurscentrum så ringer ni lättast 08- 734 22 59 för att nå ansvarig chef samt den yngre delen.

Man kan även mejla till anvarig pedagoger och kuratorer. Du kan använda dig av genvägarna som finns på denna sida. På Nybodaskolan arbetar en ansvarig chef, tre pedagoger, en kurator, en fritidspedagog samt en kock.