Studie- och yrkesvägledning

Varje elev i årskurs 9 har under läsåret träffar med en studie- och yrkesvägledare. Denne har ett nära sammarbete med eleven inför gymnasievalet.

Varje elev möter sin hemskolas studie- och yrkesvägledare i god tid innan gymnasietvalet. Oftast sker träffarna på Nyboda resurscentrum.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning kommer att utökas så att det även finns tillfällen för elever i årskurs 8 att i god tid planera och skaffa sig information inför gymnasievalet.

Dela: