Skolhälsovård

För elever på Nyboda resurscentrum är det den egna hemskolan som ansvarar för skolhälsovården. Alla undersökningar och kontroller görs på hemskolan. Vid behov kan skolsjuksköterskan komma till Nyboda resurscentrum för möte eller kontroll. Kontakta oss på Nyboda resurscentrum vid frågor om skolhälsovård för eleverna. Vi förmedlar frågorna vidare till skolsköterska eller skolläkare.

Dela: