Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan sker via InfoMentor.

Du som inte kan använda InfoMentor för att frånvaroanmäla, utan behöver göra det via telefon, kan göra det till Solna stads kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.

Kontaktcenters öppettider är måndag, tisdag, torsdag kl 8-17, onsdag kl 8-18 och fredag kl 8-15.

I grundskolan gäller skolplikten och vårdnadshavare är därför skyldiga att anmäla elevers frånvaro till skolan. Alla blir ju sjuka ibland eller behöver ledigt av annan orsak och vid dessa tillfällen så är det viktigt att man meddelar skolan och berörd personal.

FörkylningAnmälan om elevens frånvaro från skolan ska ske av vårdnadshavare, frånvaroanmälan från elev godtas inte.

Skollagen

Dela: