Elevhälsa

Elevvården är en viktig del i skolans arbete. En fungerande elevvård är en förutsättning för välmående bland eleverna.

På Nyboda resurscentrum arbetar vi aktivt med elevvård under hela dagen för att eleverna ska känna sig trygga och må bra.

Några exempel inom elevvården där eleverna själva får vara med i processen är:

  • Daglig kontakt med kurator och möjlighet att samtala med kuratorn när som helst under dagen.
  • Kontakt med hemskolans skolsköterska för kontroller eller mer akuta besök.
Dela: