Nyboda resurscentrum

Nyboda resurscentrum

På Nyboda går elever från Solnas olika skolor.

30 oktober – 3 november