Vårdnadsbidrag

Riksdagen har beslutat att ta bort det kommunala vårdnadsbidraget och barn- och utbildningsnämnden i Solna stad fattade samma beslut i november 2015.

Det betyder att inga nya ansökningar om bidrag beviljas efter den 31 januari 2016.

För dig som redan har vårdnadsbidrag fortsätter det att gälla den tid som står på beslutet.

Behöver du plats i förskola eller pedagogisk omsorg tänk på att ställa dig i kö i god tid. Kommunen ska erbjuda barn plats i förskolan inom fyra månader, så kallad platsgaranti.

Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden

Den som får vårdnadsbidrag är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till kommunen om förutsättningar för vårdnadsbidrag inte längre föreligger. Om bidragstagare har lämnat oriktiga uppgifter, underlåtit att anmäla ändrade förhållanden eller på annat sätt orsakat att vårdnadsbidrag lämnats obehörigen kommer det utbetalda bidraget att återkrävas.

Läs mer om riksdagens beslut

Dela: