Starta fristående verksamhet

Planerar du att starta ett företag för att driva förskola eller pedagogisk omsorg? Innan du kan starta verksamheten finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Du behöver:

  • särskilt tillstånd för att driva förskola.
  • ansöka om bidrag för pedagogisk omsorg.
  • göra en anmälan enligt miljöbalken.
  • känna till rutiner för egenkontroll av inomhusmiljön och ha kunskap om lagstiftning.
  • om du ska servera mat behöver du göra en registrering enligt livsmedelslagstiftningen.

Läs mer under starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och skola

Dela: