Finsk-svensk förskola

Sedan 2010 är Solna stad finskt förvaltningsområde. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska Solna delvis eller helt erbjuda finsk förskoleverksamhet till de vårdnadshavare som önskar det för sina barn. Thors förskola startade tvåspråkig förskoleverksamhet i januari 2016.

Thors förskola, en kommunal förskola i Solna, bedriver finsk-svensk förskoleverksamhet på avdelningen Haren. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det är enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna. Sånger, spel, sagor och samtal på finska och svenska är en del av verksamheten.

Ansöka till finsk-svensk förskoleverksamhet

Du ansöker till den finsk-svenska avdelningen i e-tjänst förskola. I e-tjänsten väljer du Thors förskola finsk/svensk avdelning.

Fördelning av platser

Avdelningen Haren tar emot barn mellan ett till fem år och har totalt 20 platser. 10 av dessa platser är vikta för barn vars vårdnadshavare önskar undervisning helt eller delvis på finska. Fördelningen av platser till förskolan sker enligt följande kriterier:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14§ skollagen

Detta betyder att barn till vårdnadshavare som önskar en av de 10 vikta platserna för finsktalande barn har förtur i kön till dessa. I mån av plats kan staden erbjuda 2 av de 10 vikta platserna till barn folkbokförda i andra kommuner.

Precis som när du ställer dig i kö till annan förskoleverksamhet är det Solna stads urvalsregler som gäller. Har du inte en plats sedan tidigare gäller fyramånadersgarantin enligt gällande regler. Det betyder att du senast inom fyra månader ska få en plats på förskolan om det finns lediga platser.

Läs mer om Thors förskola

Dela: