Finsk-svensk förskola

Sedan 2010 är Solna stad finskt förvaltningsområde. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska Solna erbjuda finsk förskoleverksamhet där en större del av verksamheten drivs på finska till de vårdnadshavare som önskar det för sina barn. Thors förskola startade en tvåspråkig (finsk-svensk) förskoleverksamhet i januari 2016.

Thors förskola, en kommunal förskola i Solna, bedriver finsk-svensk förskoleverksamhet på avdelningen Haren. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det är enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna.

Ansöka till finsk-svensk förskoleverksamhet

Du ansöker till den finsk-svenska avdelningen i e-tjänst förskola. I e-tjänsten väljer du Thors förskola finsk/svensk avdelning.

Fördelning av platser

Du som önskar en plats för ditt barn i finsk förskoleverksamhet har rätt till en plats på Thors förskola, avdelningen Haren. Inom fyra kalendermånader ska barn- och utbildningsförvaltningen erbjuda en placering.

Placering på avdelningen Haren sker kontinuerligt under året.

En dag på förskolan

Förskolan anpassar den pedagogiska lärmiljön och aktiviteterna utifrån barnens behov. Det finns en stor öppenhet och flexibilitet i arbetslaget där alla är positiva till att testa olika metoder och arbeta med tvåspråkighet, allt för att utgå från barnets bästa. Här och på flera andra förskolor och förskoleklasser i Solna, används Bornholmsmodellen - en lekfull fonologisk pedagogik för språkinlärning. Metoden utvecklades och har fått sitt namn efter den danska ön Bornholm.

Dagen börjar med gemensam frukost för de barn som kommer tidigt. Därefter går alla till sin avdelning för att förbereda utevistelsen och påbörja dagens aktiviteter. Efter lunch är det vilostund, en del av barnen sover och andra har sagostund. Avdelningen är indelad i olika stationer och efter vilan får barnet välja en utifrån sitt intresse. Därefter är det dags för mellanmål. Måltiderna ger möjlighet till samtal om maten och dagens händelser på finska och svenska. Några gånger i veckan ordnas tema- och skapande verksamhet, till exempel med fokus på hur man tar hand om närmiljön.

Förskolan tar gärna emot besök av intresserade familjer för att visa och berätta mer.

E-post: thor@solna.se

Telefon Haren: 072-583 16 15

Adress: Hagalundsgatan 49, 169 60 Solna

Tietoa suomeksi: solna.se/suomeksi

Läs mer om Thors förskola

Dela: