Finsk-svensk förskola

Sedan 2010 är Solna stad finskt förvaltningsområde. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska Solna delvis eller helt erbjuda finsk förskoleverksamhet till de vårdnadshavare som önskar det för sina barn. Thors förskola startade tvåspråkig förskoleverksamhet i januari 2016.

Thors förskola, en kommunal förskola i Solna, bedriver finsk-svensk förskoleverksamhet på avdelningen Haren. Förskolan är centralt belägen vilket innebär att det är enkelt att ta sig dit från olika delar av Solna. Sånger, spel, sagor och samtal på finska och svenska är en del av verksamheten.

Ansöka till finsk-svensk förskoleverksamhet

Du ansöker till den finsk-svenska avdelningen i e-tjänst förskola. I e-tjänsten väljer du Thors förskola finsk/svensk avdelning.

Fördelning av platser

Du som önskar en plats för ditt barn i finsk förskoleverksamhet har rätt till en plats på Thors förskola, avdelningen Haren. Inom fyra kalendermånader ska barn- och utbildningsförvaltningen erbjuda en placering.

Placering på avdelningen Haren sker kontinuerligt under året.

Läs mer om Thors förskola

Dela: