Pedagogisk omsorg och tvåfamiljssystem

Ansöka till pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett komplement till förskolan där en dagbarnvårdare tar emot en grupp barn i sitt eget hem eller i en lokal.

Verksamheten stimulerar barns utveckling och lärande. Läroplan för förskolan är vägledande - dock inte bindande - för verksamheten.

För att ansöka till pedagogisk omsorg anmäler du ditt barn i e-tjänsten.

Var det finns pedagogisk omsorg och kontaktuppgifter hittar du under Förskoleverksamhet i Solnas stadsdelar.

Starta tvåfamiljssystem

Tvåfamiljssystem innebär att två familjer delar på omsorgen för varandras förskolebarn. Den här tillsynsformen kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Om du önskar starta ett tvåfamiljssystem ska du själv hitta en familj att samarbeta med. Alla föräldrarna i ett system måste förvärvsarbeta eller studera på minst halvtid.

Du behöver inte vänta i någon kö för att starta tvåfamiljssystem om du är överens med en annan familj. Ersättning utgår per förskolebarn som en familj tar emot från den andra familjen. Ersättning utbetalas under 11 månader per år.

Dela: