Kö och turordning

Ditt barn erbjuds en plats i en förskola utifrån turordningsregler, platsgaranti och plats i kön.

För att ditt barn ska få plats i den förskola som passar ditt barn och familjen bäst är det bra att vara ute i god tid. Ju tidigare du ställer ditt barn i kö desto bättre.

Turordning

Fördelningen av platser till förskolan och pedagogisk omsorg inom respektive område sker enligt följande:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.
  2. Barn med syskon1 som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sin stadsdel2, som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel.
  4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
  5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande
  6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel som vill byta.
  7. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga, äldre barn går före yngre.

Köplats

Det datum du anmält ditt barn till förskolan eller pedagogisk omsorg ger dig din placering i kön. Placeringen i kön är preliminär eftersom att till exempel barn med särskilda behov och syskon har förtur enligt turordningsreglerna. När två barn har samma ködatum har det äldsta barnet förtur framför det yngre.

Platsgaranti

Enligt lag ska kommuner erbjuda plats i en kommunal förskola inom 4 månader från det att vårdnadshavare har anmält behov. Det innebär att om ditt barn behöver en plats i förskolan i januari, behöver du ställa dig i kö senast i september.

I vissa delar av Solna stad är det längre köer än i andra. Det kan därför vara svårt att få plats på önskad förskola. Då kan garantierbjudandet bli till en annan förskola än den du har önskat. Om du tackar nej till en garantiplats är det bra att veta att platsgarantin inte längre gäller. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattas inte av fyra månaders platsgaranti. Står du endast i kö till fristående förskolor får du alltså vänta tills det blir en ledig plats och det är din tur enligt kön.

Erbjudande om plats

Du får besked om plats med e-post och/eller sms. Beskedet registreras även i e-tjänst förskola & skola.

Tänk på att du måste svara på erbjudande om plats inom fem vardagar från den dag du mottagit erbjudandet. Väljer du att inte svara innebär det att du tackar nej till platsen.

Vad händer om jag tackar nej?

Tackar du nej till erbjudande om plats gäller inte längre platsgarantin men barnet har möjlighet att stå kvar i kön. Efter tre avböjda erbjudanden förlorar barnet sin plats i kön.

Vid byte av förskola

När du blir erbjuden en plats på det högst rangordnade alternativet och tackar nej, förlorar du platsen till samtliga förskolor eller pedagogisk omsorg i kön.

Vad händer om jag tackar ja?

När du tackar ja till en plats förlorar du din plats i kön.

Om du vill stå i kö till en annan förskola eller pedagogisk omsorg får du göra en ny ansökan.

Du behöver också fylla i schema och inkomstuppgifter i e-tjänsten när du tackat ja till en plats. Det är underlag för planering av verksamheten och förskoleavgiften.

Dela: