Uppsägning av förskoleplats

OBS!

Uppsägning sker via e-tjänst.

Därefter skickas en blankett hem. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under.

- Uppsägningstiden är en månad oavsett om barnet går i kommunal eller fristående verksamhet. Under uppsägningstiden måste du betala för platsen även om den inte utnyttjas.

- Om du ångrar ditt ja till en erbjuden plats och meddelar detta innan angivet placeringsdatum gäller ingen uppsägningstid.

- Om du säger upp en plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt även för de månader barnet inte varit närvarande. Avgiften för den perioden blir densamma som den senast gällande.

Vid övergång mellan de olika omsorgsformerna, förskoleverksamhet till skolbarnomsorg, gäller "fyramånadersregeln". Övergång mellan förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker varje år den 1:a augusti.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

08-734 24 24

BUF-d­irekt­@solna.se

Postadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Skicka meddelande till Förskola