Synpunkter och klagomål

Ge oss möjligheten att utveckla verksamheten i förskola och skola genom att tala om vad du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

När du har synpunkter eller klagomål på verksamheten i förskolan, pedagogisk omsorg eller skolan vänder du dig i första hand till personalen, förskolechefen eller rektorn.

Är det en fråga som du inte vill eller kan ta direkt med personalen kan du skicka in dina klagomål, beröm eller förslag till förbättring på webben. Du kan också skicka in synpunkter på en blankett.

Beskriv din synpunkt så tydligt som möjligt. Välj gärna vilket område och verksamhet som synpunkten gäller.

Du får ett kvitto när du skickat iväg din synpunkt. Om du lämnar namn, e-postadress, adress eller telefonnummer har vi möjlighet att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand. Du får självklart vara anonym.

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till enheterna eller genom www.solna.se/synpunkter registreras, sammanställs och redovisas till den politiska nämnden två gånger per år.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Dela:

Bra att veta

Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt personuppgiftslagen (PUL1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du skickar in dina synpunkter godkänner du att Solna stad lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat.

Offentlighetsprincipen

Din synpunkt blir en allmän handling som kan läsas av andra, om den inte omfattas av sekretess. Om ditt ärende rör känsliga uppgifter ta direkt kontakt med en handläggare.