Modersmål i förskolan

Enligt skollag och läroplan för förskolan ska barnen få stöd och stimulans att utveckla både svenska språket och sitt modersmål. I förskolan lär sig barnen att kommunicera i olika aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet.

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål och svenska. Barn i förskolan lär sig detta genom olika aktiviteter, i lek och i skapande verksamhet.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Det kan handla om att erbjuda material eller sagoböcker på barnens modersmål eller ha olika typer av samlingar där man fokuserar på inslag från barnens kultur och där man i samtal använder begrepp på barnens modersmål och på svenska.

Förskolans personal kan ge stöd genom att:

  • Använda språket i meningsfulla sammanhang i vardagen, exempelvis vid maten, vid påklädning och vid lässtunden
  • Lära sig ord eller fraser på modersmålet
  • Låta modersmålet vara synligt genom alfabet, böcker, affischer, kartor, bilder från olika länder och kulturer
  • Använda språkstimulerande spel och appar
  • Läsa och berätta sagor, sjunga och spela musik
  • Använda barnens familjer som en resurs

I vissa förskolor finns också flerspråkig personal som kan prata sitt modersmål tillsammans med barnen.

Föräldrar kan ge stöd

Du som vårdnadshavare kan gärna använda modersmålet med ditt barn. Både modersmålet och svenska är viktiga att kunna förstå och prata för ditt barn. Det är också enklare att lära sig ett nytt språk om man kan prata sitt modersmål.

En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år. Hitta språket!

Dela:

Relaterade länkar