Barn i förskola utanför Solna

Bra att veta för dig som har ett barn som är folkbokfört i Solna men har en placering i en förskola utanför Solna.

Avgift

När barnet är folkbokfört i Solna men har placering i förskola i en annan kommun betalar du förskoleavgiften i Solna stad.

Kontrakt

Innan barnet kan påbörja en placering på förskola utanför Solna, måste ett avtal mellan den kommunen och Solna stad göras. Följande blankett skall fyllas i av vårdnadshavare och mottagande förskola utanför Solna:
Kontrakt för förskoleverksamhet utanför Solna (PDF-dokument, 86 kB)

Registrera inkomst

Har ditt barn en placering i förskola utanför Solna ska du anmäla din inkomst i e-tjänst för förskola eller på blankett "Anmälan om bruttoinkomst". Blanketten skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen i Solna
Anmälan av bruttoinkomst (PDF-dokument, 78 kB)

Schema

Du anmäler barnets närvarotider i e-tjänst för förskola.
Inloggning e-tjänst

Avgifter och regler

Vid placering på förskola utanför Solna, gäller Solna stads avgifter och regler för förskola.
Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Dela: