Flytta in-flytta ut

När du flyttar till Solna

Du kan ställa ditt barn i kommunens förskolekö redan innan du har flyttat till Solna. Du behöver kunna visa ett köpe- eller hyreskontrakt för din blivande bostad i Solna.

Barnet ska vara folkbokfört i Solna när placeringen startar. Folkbokföringen ska vara registrerad hos Skatteverket.

Ansöka om tillgång till e-tjänsten

När du har ett köpe- eller hyreskontrakt på ett boende i Solna skickar du en kopia till barn- och utbildningsförvaltningen. Bifoga personnummer och kontaktuppgifter på alla i hushållet samt en e-postadress.

Efter cirka tre dagar kan du logga in med mobilt bank-ID eller e-legitimation.

Postadress:
Solna Stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
171 86 Solna

Skicka via kontaktformulär
Kontaktcenter

När du flyttar från Solna

När du flyttar från Solna får du som längst behålla förskoleplatsen under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Uppsägning sker via e-tjänsten/avsluta placering. Blankett skickas därefter hem för underskrift av vårdnadshavare.

Om ingen uppsägning sker, avslutas platsen en månad efter nytt folkbokföringsdatum vid kännedom från folkbokföringen.

Om du ansökt om plats i förskola i Solna för ditt barn men flyttar till en annan kommun stryks barnets plats i kön när vi får besked från skattemyndigheterna om ändrad folkbokföring för barnet.

Läs mer under Avsluta placering.

Dela: