Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Till förskola och annan pedagogisk verksamhet räknas förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och tvåfamiljssystem. Som förälder kan du välja kommunal verksamhet eller verksamhet som drivs privat, så kallad fristående verksamhet.

Förskolor finns i alla bostadsområden

Förskolor för barn i åldern ett till fem år finns i alla bostadsområden. I Solna finns cirka 60 förskolor.

Alla barn har rätt till allmän förskola

Alla barn har rätt till gratis allmän förskola tre timmar per dag (525 timmar per år) under terminstid från och med höstterminen det år de fyller tre. Barn som bara går i den allmänna förskolan får plats i en förskola under tre timmar per dag. De har samma terminstider som barn i grundskolan och har ledigt under loven.

För barn som har rätt till allmän förskola (tre-,fyra- och femåringar) men går i förskola under längre tid av dagen drar man av en avgift som motsvarar tiden för den allmänna förskolan. Läs mer om avgifter för förskoleverksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för både kommunal och fristående förskoleverksamhet i Solna stad.

Från förskola till förskoleklass

Övergången från kommunal förskola till kommunal förskoleklass sker 1:a augusti.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Anne Rönnberg

Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen

08-734 24 24

BUF-d­irekt­@solna.se

Skicka meddelande till Anne Rönnberg

Förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen

08-734 24 24

BUF-d­irekt­@solna.se

Postadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Skicka meddelande till Förskola