Förskola och pedagogisk omsorg

I förskola och pedagogisk omsorg får barnen möjlighet att utvecklas och lära i en trygg miljö utifrån sina förutsättningar och behov. Barnen ingår i en social gemenskap och förbereds inför fortsatt utbildning.

två barn gungar

I Solna stad finns kommunal och fristående barnomsorg. Vårdnadshavare kan välja förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola eller tvåfamiljssystem.

Förskolan tar främst emot barn i åldern 1 - 5 år. Förskolan arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs för barn mellan 3 - 5 år som en integrerad del av förskoleverksamheten. Allmän förskola omfattar 525 timmar per år.

Pedagogisk omsorg tar främst emot barn mellan 1 - 5 år. Det är oftast barnomsorg i hemmiljö där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten.

Tvåfamiljssystem innebär att två familjer delar på omsorgen för varandras förskolebarn. Den här tillsynsformen kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg är verksamheter som bedrivs av annan huvudman än kommunen.

Öppettider

Förskolorna erbjuder verksamhet vardagar hela året kl. 06.30-18.00. Pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet tio timmar/dag och har flextid mellan klockan 6.30 – 8.00. Verksamheten är stängd under röda dagar samt jul-, nyårs- och midsommarafton.

Hitta förskolor

Sök efter förskoleverksamhet i alfabetisk ordning eller i Solnas stadsdelar med hjälp av kartor

Dela: