Söka skola - barn i behov av särskilt stöd

För barn i behov av särskilt stöd finns flera möjliga alternativ när du ska ansöka till förskoleklassen. I Solna finns både kommunala och fristående skolor och det är individens behov och önskemål som styr vilket val du ska göra.

Information om ansökan till förskoleklass i Solna

På Solna stads webbsida finns information om hur du ansöker till förskoleklass och vilka kommunala och fristående skolor som erbjuds.

Vägledning för vårdnadshavare till barn med funktionsvariation

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) har information till dig som är tänkt att ge vägledning när det är dags att söka skola.

Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län

Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms läninformerar om vad du ditt barn har rätt till och vad du kan tänka på när du ska söka skola. De har också samlat alla verksamheter i Stockholms län för elever med autism eller aspergers syndrom.

Skolor i Stockholms län och i Solna med särskild inriktning – autism och Aspergers syndrom

Solna

Stockholm (i närheten av Solna)

Skolor i Stockholms län och i Solna med särskild inriktning – intellektuell funktionsvariation

Solna

Stockholm

Dela: