Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan stöttar, via förskolor och skolor, de Solnabarn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsa har kompetens inom medicin och psykologi.
I Barn- och elevhälsan ingår:

  • skolläkare
  • förskole- och skolpsykologer
  • samordnande skolsköterska
  • Solna ungdomsmottagning
Dela: