Förskola & skola

Barn- och utbildningsförvaltningens vision för förskola och skola

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.

 • Flera alternativ för barnomsorg

  Barnomsorg och skola är viktiga verksamheter i Solna. För att vårdnadshavare ska kunna välja det alternativ som passar bäst för sitt barn finns flera olika alternativ att välja mellan när det gäller barnomsorg.

 • Efteranmälan till modersmålsundervisning

  Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i sitt modersmål, förutsatt att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och det används som dagligt umgängesspråk i hemmet. Det måste även finnas minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i samma modersmål.

 • Utvecklande miljöer ökar lärandet och skapar trygghet

  Den goda lärmiljön är ombytlig och kan förändras. Den geografiska-, fysiska- och sociala miljön samspelar och påverkar varandra. En god lärmiljö behöver anpassas efter barnens olika förutsättningar.

 • Öppna förskolan - en unik mötesplats för små och stora

  I Solna finns det fem öppna förskolor. Tre kommunala och två som drivs i Svenska kyrkans regi. Öppna förskolan vänder sig till förädralediga, släktingar eller andra vuxna med ansvar för barn.

 • Hej, hello, moi, nǐ hǎo, hola och privet

  2001 utsåg EU och Europarådet den 26 september till Europeiska språkdagen. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt. Flera förskolor och skolor i Solna använder dagen för att arbeta med språkutveckling.

 • Handlingsplan för digitalisering

  Barn- och utbildningsnämnden i Solna stad tog vid senaste sammanträdet beslut om en handlingsplan för digitalisering av grundskolan 2016-2018.

 • Entreprenörskapsutbildning för grundskolepedagoger

  I Solna stads skolor ska entreprenörskapet förstärkas i undervisningen redan från tidiga åldrar, genom elevernas inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende .