Förskola & skola

Solnas vision för förskola och skola

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.

 • Nya belopp för maxtaxan

  Från och med den 1 juli 2015 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1260 kronor till 1287 kronor. Delad 1 gånger

 • Unaccompanied and newly arrived children

  Every child and young person in Sweden has the same rights. Children and young people who have just arrived in Sweden, either with or without their parents, have the right to go to a school or pre-school. Delad 0 gånger

 • Sommarläger på Skatboet

  Solna stad anordnar sitt första sommarläger för ungdomar i årskurs 6 till 9 med hög skol­frånvaro. Ledarna för lägret arbetar i Solnas skolor och har stor erfa­renhet av att arbeta med ungdomar. Delad 223 gånger

 • ”Om man är trött blir man typ piggare”

  Klass 1:3 på Ulriksdalsskolan har under läsåret arbetat med avslappningsövningar under hela läsåret. Under vårterminen har klassen också gjort korta yogapass varje dag. Delad 116 gånger