Förskola & skola

Solnas vision för förskola och skola

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.