Förskola & skola

Barn- och utbildningsförvaltningens vision för förskola och skola

Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.

 • Flera alternativ för barnomsorg

  Barnomsorg och skola är viktiga verksamheter i Solna. För att vårdnadshavare ska kunna välja det alternativ som passar bäst för sitt barn finns flera olika alternativ att välja mellan när det gäller barnomsorg.

 • Brukarundersökningen våren 2016

  Solna stad genomför varje år en brukarundersökning som syftar till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola och skola. Nu finns resultaten från den senaste brukarundersökningen publicerade på solna.se

 • FN-dag 2016 i Solnas förskolor och skolor

  Tema för FN-dagen 2016 är utbildning och precis som tidigare år uppmärksammades dagen i Solnas förskolor och skolor.

 • European Code Week uppmärksammas i Solnas skolor

  Flera skolor i Solna uppmärksammar European Code Week som pågår 15-23 oktober. Arrangemanget vill uppmuntra barn och elever att lära sig programmera och utveckla sin digitala kompetens.

 • Dysleximässan i Solnahallen

  Fredagen och lördagen den 21 och 22 oktober har du möjlighet att lära dig mer om läs-, skriv- och räknesvårigheter i Solnahallen. Ta del av föreläsningar, workshops och utställare.

 • Ökad andel utbildade lärare och höjd lärartäthet

  Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger på 13 olika områden, till exempel andel barn i förskola, betyg och lärartäthet. Solna stad har gjort satsningar på att öka lärartätheten och har klättrat i ranking inom de områdena.

 • Solnaelever i kreativt projekt med Kungliga Operan

  "Berätta din historia" är temat för en kreativ process i fyra steg, som mellanstadieelever på Tallbackaskolan genomgått under ledning av artister och pedagoger från Operan.

 • Utvecklande miljöer ökar lärandet och skapar trygghet

  Den goda lärmiljön är ombytlig och kan förändras. Den geografiska-, fysiska- och sociala miljön samspelar och påverkar varandra. En god lärmiljö behöver anpassas efter barnens olika förutsättningar.