Förskola, pedagogisk omsorg och skola

Planerar du att starta ett företag för att driva förskola, skola eller gymnasium? Innan verksamheten kan starta finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på.

Tillstånd för att driva verksamheten

För att starta en fristående grundskola eller gymnasieskola behöver du tillstånd från Skolinspektionen.

Om du vill starta en fristående förskola behöver du istället godkännande från barn- och utbildningsnämnden i Solna stad. Om du vill starta pedagogisk omsorg söker du bidrag från barn- och utbildningsnämnden. Kontakta Birgitta Stenlund, kvalitetshandläggare vid Barn- och utbildningsförvaltningen 08-734 22 94, birgitta.stenlund@solna.se.

Anmälan enligt miljöbalken

När du startar en fristående förskola, grundskola eller gymnasieskola (så kallade offentliga lokaler) ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anmälan måste vara inskickad senast sex veckor före startdatum. Ta gärna kontakt med Solna stad innan du skickar in din anmälan. På det sättet kan missförstånd och onödigt arbete undvikas. När du bedriver pedagogisk verksamhet är du skyldig att känna till miljöbalkens bestämmelser.

Efter att anmälan har inkommit kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ta kontakt med dig. Verksamheten kommer att bedömas utifrån miljöbalkens bestämmelser, och för handläggningen av din anmälan tas en avgift ut. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige och är lika för alla.

Egenkontroll av inomhusmiljön

Enligt miljöbalkens bestämmelser är du som driver förskola, grundskola eller gymnasium skyldig att ha god egenkontroll av inomhusmiljön. Egenkontroll innebär väl fungerade rutiner för din verksamhet och att du har kunskap om den lagstiftning som berör din verksamhet.

Registrering enligt livsmedelslagstiftningen

Om mat ska serveras i verksamheten krävs registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Det är det företag som står för mathanteringen som är skyldig att registrera sig hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anmälan om registrering ska skickas in senast 2 veckor innan verksamheten beräknas att starta. Läs mer på sidan om Livsmedelsbutik och restaurang.

Dela: