Stipendie för din innovation

Bor du i Solna men arbetar eller studerar i Stockholms stad? Då kan du söka Stockholms stads innovationsstipendier.

Sedan 1985 har Stockholms stads Innovationsstipendium delats ut i syfte att premiera och stimulera idérika personer att gå vidare med utvecklingsarbetet av sina innovationer.

Bakom alla idéer, företag och innovationer står en eller flera personer. Genom Innovationsstipendiet vill man premiera och stimulera idérika personer att gå vidare med utvecklingsarbetet. I potten finns 375 000 kronor som föredelas på följande kategorier: miljöteknik, IT och telefoni, life sciences, tjänster, kulturella kreativa näringar, vardagsprodukter och besöksnäring.

Medlen delas inte automatiskt på sju utan beror på vilken stipendiat som varje kategori har, vanligtvis ligger det lägsta stipendiet på 20 000-25 000 kronor och det högsta på 100 000 kronor. Stipendiet kan alla de som bor, arbetar eller studerar i Stockholm stad söka.

Syftet är att i första hand stötta personer som arbetar utan stöd från större företag och institutioner att utveckla innovationer. Årets stipendium kommer att utlysas direkt efter sommaren och delas ut av borgarråd i Stadshuset i anslutning till Nobelveckan.

Andra innovationer som tidigare fått stipendiet är bl.a. den soldrivna drickvattenrenaren Solvatten samt TuneRights som är en mjukvarubaserad och innovativ tjänst som möjliggör finansiering och marknadsföring av ny musik.

- Stockholms stads Innovationsstipendium genomgår nu ett omtag och ambitionen är att i framtiden kunna skala upp stipendiet än mer. Detta är ju Stockholmarnas innovationsstipendium som är till för alla och det ska givetvis märkas och synas ordentligt, säger projektledaren Julika Lamberth på Stockholm Business Region Development.

Läs mer om Stockholms stad innovationsstipendium

Dela: