Frukostbricka om vinnade lag i vinnade miljöer

Med en fantastisk utsikt över Råsunda stadion välkomnades idag 113 företagare på Restaurang Råsunda i nätverket runt Solnas frukostbricka. Dagens tema var vinnande lag i vinnande miljöer och hur man skapar framgångsrika lag där man tillvaratar varje spelares unika kompetens.

Konceptet vinnande lag gäller inte bara fotbollslag utan även framgångsrika företag och kommuner.Louise Ring från Axfood Louise Ring, HR-direktör på Axfood har varit med och byggt upp en företagskultur där kompetens är ledord och där beteenden och attityder som gynnar mångfald uppmuntras.

- Vi har aldrig satt epitetet mångfald utan det är en naturlig del i vårt värdegrundsarbete. Istället har vi har pratat om beteenden och attityder och jag tror att olika möter lika och lika möter olika, det är bästa sättet med att nå mångfald, sade Louise Ring

Att får bra förutsättningar för att utvecklas är viktigt och därför genomför Svenskt näringsliv årligen en ranking som utser landets mest företagsvänliga kommun. Solna tog hem titeln för femte året i rad och Stefan Holm på Svenskt Näringsliv delade ut utmärkelsen under frukostbrickan.

En stor del av rankingen handlar om attityder och servicebemötande till företagen där Solna fick höga betyg.

- För tio år sedan var kommunens service ett av de tre områden som företag upplevde att Solna var sämst på. Detta har vi arbetet mycket med och detta är ett av de områden som vi har förbättrat oss mest på. Det är glädjande och visar att systematiskt förbättringsarbete ger resultat, sade Pehr Granfalk.


Pehr Granfalk tar emot diplomet från Svenskt Näringsliv

Li Jansson, nationalekonom från Svenskt näringsliv, presenterade en undersökning som visar att de kommuner som hamnat högt i rankingen också har ett mindre utanförskap.

- Solna visar på lösningen på att företagsklimatet kan vara en lösning för att minska arbetslöshet. Ett bättre företagsklimat leder till fler och växande företag och därmed skapas fler jobb och utanförskapet minskar, sade Li Jansson.

Åsa Bergström, näringslivschef i Solna och moderator för frukostbrickan, presenterade avslutningsvis nästa frukostbricka som äger rum den 16 oktober på Park Inn.

Dela: