"Välj att sluta!" sätter fokus på att det går att förändra ett våldsamt beteende

FN:s dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas genom lansering av kampanjen "Välja att sluta!". Insatsen syftar till att fler personer som utövar våld mot en närstående ska söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Insatsen riktar sig i första hand till personer som lever i en relation där de utövar våld eller riskerar att använda våld.

Bakom insatsen finns Operations Kvinnofrid och den sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm län, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Kriminalvården region Stockholm, Polisen region Stockholm och länets alla 26 kommuner.

Läs mer om insatsen på www.valjattsluta.se. Nedan finns den film som tagits fram av Operation Kvinnofrid i samband med kampanjen.

Dela:

Kontakt

Nalan Demirörs

Relationsvåldshandläggare/ samordnare

Socialförvaltningen

08-746 34 46

Skicka meddelande till Nalan Demirörs

Socialjouren Nordväst

010-444 05 00
010-444 05 44 (fax)

Besöksadress

Sundbybergsvägen 15 (Polisstationen)
171 73 Solna

Mer kontaktinformation om Socialjouren Nordväst