Solnamodellen - väg tillbaka till arbete

Solnamodellen minskar hinder för att nå arbetsmarknaden och stärker individers kompetens. Syftet med modellen är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen.

Via goda kontakter med näringslivet, en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet samt med hjälp av ytterligare insatser, stärker Solnamodellen individers chanser att hitta vägen tillbaka till arbetslivet.

Vägen dit består av:

• Att hitta individuella lösningar genom individuella samtal
• Att ge kompetensutveckling genom lämplig utbildning och praktik
• Att aktivt arbeta med nya och etablerade företagskontakter
• Att erbjuda jobbsökarverksamhet med datautbildning

I modellen ingår ett antal olika moment som alla syftar till att ge det stöd och den hjälp som den arbetssökande behöver för att komma tillbaks till arbetsmarknaden. Solnamodellen består av följande insatser:

Introduktion

När en deltagare börjar får de en gemensam information i grupp om vad Solnamodellen kan erbjuda. Datalärare, studie- och yrkesvägledare informerar om sin verksamhet.

Individuella samtal och lösningar

Arbetet bedrivs till större delen individuellt, där flera samtal mellan handläggare och deltagare ingår med avsikt att hitta en specifik och anpassad lösning. Vi arbetar med att noga kartlägga och få fram varje persons kompetens, arbetslivserfarenhet, önskningar och framtidsplaner, samtidigt som det klart ska framgå att egen försörjning är det primära målet. De individuella samtalen ingår som ett viktigt moment för att höja självförtroendet, motivationen och därigenom öka anställningsbarheten.

Söka arbete

Arbetstillfällen tas fram via Kompetensförvaltningens egna företagskontakter, kontakter inom Solna stads egen organisation, arbetsförmedlingen, internet och dagspress. Tillsammans med deltagaren ses också ansökningshandlingarna över. Målet är att deltagaren ska vara så kort tid som möjligt i verksamheten.

Samhällsinformation, studiebesök och seminarier

Solnamodellen erbjuder deltagarna besök på arbetsplatser, föreläsningar, besök på intressanta platser i Solna, samhällsinriktade studiebesök och att få träffa/lyssna till tidigare deltagare.

Seminarier inom Solnamodellen:

  • Ansökningshandlingar - att skriva och utforma sin ansökan
  • Anställningsintervjun - att träna intervjuteknik
  • Hur man kan använda sociala medier när man söker arbete
  • Hur man kan sprida sitt CV på olika jobbsajter

Datautbildning

Goda datakunskaper är idag efterfrågade av arbetsgivarna. Alla deltagare erbjuds att ta datakörkortet ECDL utan kostnad. Med goda datakunskaper ökar anställningsbarheten inom många yrkesområden.

Utbildning

När det blir aktuellt med utbildning finns det olika alternativ:

Inom Kompetensförvaltningen finns studie- och yrkesvägledarna som informerar och hjälper deltagarna till olika utbildningar. Förutom de grundläggande teoretiska utbildningarna finns ett flertal yrkesutbildningar inom olika områden.

Inom Solnamodellen finns det även möjlighet att köpa in specifika kortkurser, som t.ex truck-, taxikort, väktarutbildning m.m.

Företagskontakter

Att utveckla goda kontakter med näringslivet och stadens olika förvaltningar är centralt inom Solnamodellen. Avdelningen har långsiktigt arbetat med detta och har nu ett stort nätverk med bra kontakter. Med ett antal företag har kontakterna utvecklats och fördjupats vilket innebär att dessa kontaktar Kompetensförvaltningen direkt när de behöver rekrytera ny personal.

Matchning

Att hitta rätt person till rätt arbete vid rätt tidpunkt är den viktigaste uppgiften, för att lyckas med uppdraget. Deltagare kan, genom Solnamodellen, erbjuda arbetsgivaren en "förlängd anställningsintervju", för att under en kortare tid få möjlighet att visa upp sina kunskaper. Det här gäller i de fall där det finns ett rekryteringsbehov. Utöver detta finns "prova-på-platser"/praktik där man kan prova om man passar för ett visst yrke. Detta är också ett utmärkt sätt att skaffa sig referenser.

Dela: