Anhörig till en person med demenssjukdom

Kontaktinformation

Amira Akhavan

Demenskoordinator

Telefon

08-746 31 26

Birgitta Bender

Anhörigkonsulent

Telefon

08-746 31 29

Stina Pettersson

Undersköterska

Telefon

08-746 13 26