Anhörig till en person med demenssjukdom

I Solna finns ett anhörig- och demensteam. Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en undersköterska och en musikterapeut. Vi har också nära samarbete med våra hälsopedagoger.

På Sockerbiten, som är en mötesplats i Ritorp, har vi startat olika aktiviteter som främst riktar sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Vi har bland annat:

  • Gruppverksamheten Tillsammans. Här kan du och din närstående gemensamt prova på olika skapande aktiviteter såsom målning, sjunga lyssna på musik, arbeta med lera med mera. Att tillsammans med andra få en trevlig stund i kravlös gemenskap.
  • Lättare träning i vår gymnastiksal där du kan träna både styrka och balans.
  • På Sockerbiten startar vi fortlöpande grupper för anhöriga både på dag- och kvällstid.
  • På måndagar finns någon från teamet på plats för att informera och svara på dina frågor.

Hör gärna av dig till oss så kan vi berätta mer om vad vilken form av stöd du kan få.

Avlösning för dig som vårdar

Solna stad har flera former av avlösning. Du ansöker om de insatserna hos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och fattar ett beslut.

  • Avlösning i hemmet: Personal från hemtjänst kommer på regelbundna tider och finns i bostaden om hjälpbehov uppstår.
  • Dagverksamhet: Gruppverksamhet med aktiviteter och måltider.
  • Korttidsvård: Tillfällig vistelse på vård- och omsorgsboende för personer med omfattande hjälpbehov.
  • Hemtjänst: Ibland kan den som vårdar behöva avlastas på annat sätt. Till exempel att få hjälp med service eller vissa omvårdnadsinsatser.

För att ta del av ovanstående insatser tar du kontakt med en biståndshandläggare. För kontakt, ring stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Dela: