Anhörig till person med psykisk ohälsa eller sjukdom

När en person drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del.

Vuxenenhetens anhörigprogram vänder sig till vuxna personer som drabbats av annan persons psykiska ohälsa eller sjukdom. Till anhöriga räknas såväl familjemedlemmar som andra närstående såsom maka, make, sambo, särbo, syskon, föräldrar, "vuxet barn", vän eller kollega.

På socialförvaltningen kan du delta i en anhöriggrupp, i Vuxenhetens regi. Anhörigprogrammet är uppbyggt kring olika teman och vi träffas torsdagar 17:30 – 20:30 under 10 veckor.

Vill du ha mer information eller anmäla dig till anhörigprogrammet? Kontakta Eva-Lena eller Malin (kontaktuppgifter finns till höger på sidan).

Sagt av anhöriga till person med psykisk ohälsa

Nedan finns citat från utvärderingen av anhörigprogrammet för våren 2016.

  • "Värdefullt att träffa andra personer med liknande problem. Kände att vi inte var ensamma".
  • "Rekommenderar alla anhöriga att gå programmet"
Dela:

Kontakt

Eva-Lena Bergljung

Socialsekreterare

08-746 11 58

Skicka meddelande till Eva-Lena Bergljung

Malin Strömberg

Behandlare

Skicka meddelande till Malin Strömberg