Anhörig till person med beroende

Har du en vän, partner eller någon annan i din närhet som är beroende av eller fått konsekvenser av alkohol, tabletter eller narkotika? Du kan få hjälp genom vuxenenhetens anhörigprogram.

Vuxenenhetens anhörigprogram vänder sig till vuxna personer som drabbats av annan persons alkohol- och/eller drogberoende. Till anhöriga räknas såväl familjemedlemmar som andra närstående såsom maka, make, sambo, särbo, syskon, föräldrar, "vuxet barn", vän eller kollega.

Anhörigprogrammet för anhöriga till personer med beroendeproblematik erbjuder föreläsningar, gruppdiskussioner och individuella övningar under tolv sammankomster.

Anhörigprogrammet är ingen terapi utan en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring och välmående för egen del. Samtliga deltagare erbjuds ett enskilt samtal under programmets gång.

Anhörigprogram

Vi träffas en gång i veckan på onsdagar kl. 17:30 – 20:30. Välkommen att anmäla ditt intresse till Marie Louise eller Carina (kontaktuppgifter finns till höger).

Sagt av anhöriga till person med missbruk

Nedan finns citat från utvärderingen av anhörigprogrammet för våren 2016.

  • "Känt mig trygg med upplägget och våra gruppledare".
  • "Det här borde fler få chansen till, då ämnet är så tabu och okänt för många".
Dela:

Kontakt

Marie Louise Voltaire

Alkohol/drogterapeut

08-746 11 76

Skicka meddelande till Marie Louise Voltaire

Carina Blixt Brithon

Behandlare

Vuxenenheten

08-746 11 52

Skicka meddelande till Carina Blixt Brithon