Anhörig till person med funktionsnedsättning

Anhörigteamet i Solna består av en anhörigkonsulent, en sjuksköterska med specialistkompetens och en arbetsterapeut. Vi erbjuder både individuella samtal och gruppträffar där du möter andra i liknande situation.

Anhörig till vuxen med funktionsnedsättning

I Solna finns studiecirkeln När jag inte längre är med. Den vänder sig till dig som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning och har fokus på förberedelser och funderingar inför framtiden. Hur kommer livet att se ut när du inte längre orkar eller finns där för att ta hand om ditt vuxna barn?

Kursen pågår under totalt tio träffar om två timmar vardera på Ankaret, Hagalundsgatan 33.

Vill du veta mer, kontakta anhörigkonsulent Birgitta Bender. Anmälan om deltagande görs till Birgitta Bender eller till Stina Pettersson.

Anhörig till barn med funktionsnedsättning

Du ansöker om insatserna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer här om hur du ansöker här.

  • Avlösarservice i hemmet syftar till att ge anhöriga eller andra närstående till barn med funktionsnedsättning hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort.
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att barn, ungdomar eller vuxna med omfattande funktionsnedsättningar vistas på ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger.
Dela:

Kontakt

Birgitta Bender

Anhörigkonsulent

08-746 31 29

Skicka meddelande till Birgitta Bender