Akut social- och krisjour

Om du befinner dig i kris, behöver någon att prata med eller information och råd i en fråga finns det jourer som kan erbjuda stöd, hjälp och rådgivning. Solna stad samarbetar och hänvisar till andra myndigheter och organisationer som komplement till stadens insatser.

Socialjour

Om du har ett akut ärende som inte kan vänta tills den ordinarie socialtjänsten öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst för råd och stöd. Det är i första hand barn och ungdomar som far illa som kan få hjälp.

Socialjourens öppettider för allmänheten:
måndag-torsdag 17.00-02.00
fredag 15.00-02.00
lördag-söndag 16.00-02.00

Myndigheter kan nå jouren en timme före öppnandet måndag till fredag.

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 når du socialjouren via 112.

Om du känner oro för ett barn under dagtid kan du vända dig till mottagningsgruppen på Socialförvaltningen: 08-746 34 24

Journummer för akut psykiatrisk vård

Mobila kristeamet: Du som behöver akut psykiatrisk vård när jourmottgningarna är stängda är välkommen till psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus. Vi har öppet dygnet runt, året om. Mobila kristeamet nås på telefonnummer 08-123 492 00.

Mind.se: självmordslinje för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når Mind via telefon 90101.

Kvinnojour

Agera kvinnojour är en fristående ideell kvinnojour i Solna dit man kan ringa alla kvällar mellan kl 19.00 och 22.00. Agera Kvinnojour når du på telefonnummer 08-27 90 80.

Läs mer om Agera kvinnojour

Agera kvinnojours hemsida


Brottsoffer

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart som möjligt anmäla det till polisen. Det finns många myndigheter och ideella organisationer som kan hjälpa och stödja dig som har blivit utsatt för brott. Du kanske behöver prata med någon om vad som har hänt eller få svar på frågor.

Unga brottsoffer

För dig i åldern 12 - 21 år som har varit utsatt för eller blivit vittne till ett brott finns Stödcentrum för unga brottsoffer, Nordväst.
Verksamheten erbjuder stödsamtal som hjälp att bearbeta brottshändelser, praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag. Inför en rättegång kan föräldrar och brottsoffer få stöd. Vittnen kan få individuella samtal. Stödcentrum genomför också medlingar.
Besöksadress: Västerorts polisdistrikt, Sundbybergsvägen 15, Solna

Länkar för dig som utsatts för brott:

Brottsofferjouren Västerort
Brottsoffermyndigheten
Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nordväst
Unga boj - yngre brottsoffer

Hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms Län och Stockholms läns landsting. Origo stödjer:

• Flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som bor i Stockholms län och utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

• Yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, skola och fritid, hälso- och sjukvård samt ideellt verksamma som möter och arbetar med unga som lever med hedersnormer.

Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Dela:

Kontakt

Socialjouren Nordväst

010-444 05 00
010-444 05 44 (fax)

Besöksadress

Sundbybergsvägen 15 (Polisstationen)
171 73 Solna

Mer kontaktinformation om Socialjouren Nordväst

Västerorts polisdistrikt nås via polisens växel

114 14

Mer kontaktinformation om Västerorts polisdistrikt

Relaterade länkar