Riksfärdtjänst

Du som har en bestående funktionsnedsättning och är folkbokförd i Solna kan ha rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför Storstockholms färdtjänstområde.

Du kan ha rätt till riksfärdtjänst för resa utanför Storstockholms färdtjänstområde om:

  • resan till följd av funktionsnedsättningen inte kan göras till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare
  • ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller är av annan privat karaktär
  • resan görs inom Sverige men utanför Stockholms län
  • resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med taxi
  • resan inte betalas av det allmänna (en annan kommun, landstinget, staten m.m)
  • du som söker är folkbokförd i Solna Stad
  • funktionsnedsättningen bedöms bestå mer än 6 månader och på begäran kan styrkas med läkarintyg eller särskild utredning

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under själva resan, kan tillståndet gälla även ledsagaren.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst beviljas inte som ett generellt tillstånd utan du ansöker inför varje resa. Du ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in blanketten till handläggaren för riksfärdtjänst.

Kontakta handläggaren för riksfärdtjänst i god tid innan din resa. Ansökningstiden är normalt tre veckor. Inför storhelger är belastningen stor och många reseavgångar fullbokade så var då ute i extra god tid.

Riksfärdtjänst beviljas efter behov och det för ändamålet billigaste färdsättet eftersträvas. Kostnaden för riksfärdtjänst (egenavgiften) motsvarar normala resekostnader med allmänna kommunikationer.

Dela: